Ποιοί είμαστε

Στην ιστοσελίδα του Νέου Παρατηρητήριου θα υπάρχουν μονογραφίες, άρθρα, παρατηρήσεις, ειδήσεις, σχόλια, αναδημοσιεύσεις, αλλά και προτάσεις για θέματα που αφορούν σε όλες τις εκφάνσεις αυτού που σήμερα αποκαλείται ‘Διακυβέρνηση’.

Από τους πολλούς ορισμούς της έννοιας της Διακυβέρνησης που συναντάμε στο διαδίκτυο και στη σχετική διεθνή αρθρογραφία ας κρατήσουμε αυτόν που δίνουνε τα Ηνωμένα Έθνη:

‘…Διακυβέρνηση είναι η άσκηση οικονομικής, πολιτικής και διοικητικής εξουσίας για την διαχείριση των διάφορων θεμάτων σε όλα τα επίπεδα …Η Διακυβέρνηση περιλαμβάνει μηχανισμούς, διαδικασίες και θεσμούς μέσω των οποίων κοινωνικοί φορείς, πολίτες και ομάδες πολιτών εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους, ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους, εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και λύνουν τις διαφορές τους…’

Σε πρώτη ανάγνωση ο όρος μπορεί να φανεί ασαφής. Στην πραγματικότητα, η Διακυβέρνηση συνιστά μία πρακτική και μεστή από νόημα έννοια καθώς σχετίζεται με θεμελιώδη θέματα της λειτουργίας κάθε κοινωνίας και κάθε πολιτικού και κοινωνικού συστήματος.  Μπορεί να περιγραφεί ως μία βασική προσέγγιση για τη σταθερότητα και την απόδοση μιας κοινωνίας. Για την ιστοσελίδα μας, Δήμοι, Περιφέρειες, Κεντρική εξουσία και Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν τα βασικά σημεία αναφοράς.